เซียนองค์ที่ 4 เตียกั๊วเล่า

Print
Category: God Of TKNT
Published Date
Written by กู้ภัย 14 Hits: 5057

เซียนองค์ที่ 4 เตียกั๊วเล่า

CKL

      เตียกั๊วเล้า หรือ อาวุโสจัง กัว  เกิดเมื่อประมาณ พ.ศ. 1170–1226 ในสมัยพระนางบูเช็กเทียนและพระเจ้าเม่งจงฮ่องเต้กำเนิดเดิมเป็นค้างคาวเผือก ได้อาบแสงอาทิตย์ แสงจันทร์และจำศีลภาวนาหลายพันปีจึงกลายเป็นมนุษย์ มีลาเผือกเป็นพาหนะแต่จะขี่ลาหันหน้าไปข้างหลังแม้เตียกั๊วเล้าจะมีอายุมากกว่าร้อยปีแล้วแต่ก็ยังดูหนุ่มแน่นเมื่อพระนางบูเช็กเทียนทรงทราบ จึงทรงให้นางข้าหลวงไปเชิญเตียกั๊วเล้าเข้าวังแต่เตียกั๊วเล้าแกล้งทำเป็นลมชักสลบไป มีหนอนขึ้นตาม จมูก ปาก และหูทำให้ทุกคนเชื่อว่าตายไปแล้วแต่ต่อมาศพก็ได้หายไปจนกระทั่งในสมัยของพระเจ้าเม่งจงฮ่องเต้ได้ทรงให้ข้าหลวงไปเชิญเตียกั๊วเล้าเข้าเฝ้าเตียกั๊วเล้าก็แกล้งทำเป็นตายอีกพวกข้าหลวงได้พร่ำอ้อนวอนจนเตียกั๊วเล้าใจอ่อน จึงฟื้นขึ้นและยอมเข้าวังพระเจ้าเม่งจงฮ่องเต้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีต่อมาเตียกั๊วเล้าเบื่อหน่ายที่จะอยู่ในราชวังจึงทูลพระเจ้าเม่งจงขอกลับไปอยู่ตามป่าเขาพระเจ้าเม่งจงฮ่องเต้ก็ทรงอนุญาตและทรงพระราชทานสิ่งของและจัดรถลากให้โดยมีคนลากคนหนึ่งและคนเข็นหลังรถอีกคนหนึ่ง เมื่อเดินทางถึงเมืองเฮ่งจิวเตียกั๊วเล้าก็ให้คนทั้งสองกลับไปแต่หลีแซไม่ยอมกลับและมีความเลื่อมใสในตัวของเตียกั๊วเล้า จึงขอเป็นศิษย์ติดตามรับใช้ถือศีลกินเจ เรียนมนต์คาถาและศึกษาธรรมจากเตียกั๊วเล้าวันหนึ่งหลีแซได้มากราบทูลพระเจ้าเม่งจงว่าเตียกั๊วเล้าเป็นไข้ป่าตายเสียแล้ว จึงรับสั่งให้จัดโลงศพทองคำพร้อมกับทำฮวงซุ้ยบรรจุศพอย่างดีแต่พอเปิดโลงศพออกไม่พบศพมีแต่กระดาษเขียนทูลลาว่าต้องไปเป็นเซียนองค์ที่สี่ผู้ที่ปรารถนาให้ตนมีเสน่ห์และเป็นที่นิยมรักใคร่ของคนทั้งหลายให้จุดธูปบูชา และให้อธิษฐานถึงเซียนเตียกั๊วเล้า