เซียนองค์ที่ 5 หลั่นไฉ่เหอ

Print
Category: God Of TKNT
Published Date
Written by กู้ภัย 14 Hits: 5712

เซียนองค์ที่ 5 หลั่นไฉ่เหอ

LSH

     หลั่น ไฉ่เหอ  ตามตำนานเล่าว่าน่าไช่ฮั้วเป็นวณิพกเที่ยวร้องเพลงขอทานไปตามหมู่บ้าน มีเครื่องแต่งกายคร่ำคร่าอยู่ 2 ชุด ชุดหนึ่งหนาใช้ใส่ในฤดูร้อน ส่วนอีกชุดหนึ่งบางใช้ใส่ในฤดูหนาวซึ่งผิดกับคนธรรมดาทั่วๆ ไปและมีกรับอันหนึ่งยาวสามฟุตใช้ขยับให้จังหวะขณะร้องเพลงอยู่มาวันหนึ่งน่าไช่ฮั้วได้ตีกรับร้องเพลงไปตามหมู่บ้านจนเผลอหลงเข้าไปในป่าหาทางกลับไม่ถูกพอพลบค่ำน่าไช่ฮั้วได้หาที่นอนบริเวณเชิงเขาครั้นถึงเวลายามเศษก็แว่วเสียงดุริยางค์มาจากท้องฟ้าน่าไช่ฮั้วจึงแหงนขึ้นดู ก็เห็นเซียนหลายองค์นั่งอยู่ในกลุ่มก้อนเมฆมีเซียนองค์หนึ่งได้ร้องบอกให้น่าไช่ฮั้วอย่ามัวเที่ยวขอทานอยู่เลยให้ตั้งหน้าตั้งตารักษาศีล ท่องมนต์ บำเพ็ญเพียรญาณตบะให้มั่นคงอีกสามวันแห่งสวรรค์หรือสามปีในโลกมนุษย์จะมารับไปเป็นเซียนและมอบคัมภีร์ให้น่าไซ่ฮั้วได้บำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมภาวนามนต์ตามคัมภีร์จนจบ มีคนมาฝากตัวเป็นศิษย์มากมายในคืนวันเดือนเพ็ญคืนหนึ่งขณะที่น่าไซ่ฮั้วนั่งสนทนากับศิษย์จำนวนร้อยแปดคนในถ้ำก็แว่วเสียงดุริยางค์สังคีตล่องลอยมาจากท้องฟ้าน่าไช่ฮั้วก็ทราบโดยทันทีว่าหลีทิก๊วยมารับตนไปเป็นเซียนแล้วน่าไช่ฮั้วจึงบอกศิษย์ทุกคนจงตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมแล้วน่าไช่ฮั้วก็เสกกรับของตนให้เป็นนกกระเรียนแล้วให้นกกระเรียนสลัดขนไว้ร้อยแปดอันเสกเป็นกำไรมือพร้อมกับให้ศิษย์เก็บไว้คนละอัน กำไรมือจะช่วยป้องกันอันตรายเว้นแต่ผู้ไม่สุจริตเท่านั้นหลังจากนั้นน่าไซ่ฮั้วก็ขึ้นขี่นกกระเรียนตามหลีทิก๊วยไปเป็นเซียนองค์ที่ห้า ผู้ใดปรารถนาให้ตนได้เป็น ศิลปินที่มีผู้คนนิยมพึงจุดธูปบูชาและอธิษฐานถึงเซียนน่าไช่ฮั้ว