เซียนองค์ที่ 6 เหอเซียนโกว

Print
Category: God Of TKNT
Published Date
Written by กู้ภัย 14 Hits: 9497

เซียนองค์ที่ 6 เหอเซียนโกว

HHK

     ฮ่อเซียนโกว หรือ นางฟ้าเหอ เกิดเมื่อประมาณ พ.ศ. 1233 ในราชวงศ์ถัง   เป็นบุตรีของฮ่อซู   เดิมมีชื่อว่าฮ่อสีอยู่ที่เมืองกวางตุ้ง เป็นคนมีรูปร่างอ้วน   ขี้ริ้วขี้เหร่   แต่เป็นคนใจบุญ   มีความประพฤติเรียบร้อย   และจิตใจฝักใฝ่ในพระธรรม   คืนวันหนึ่งมีเทวดามาเข้าฝันให้นางหาแป้งฮุ่นบ๊อมารับประทานแล้วนางจะมีรูปร่างงดงาม ไม่เจ็บป่วย ไม่แก่เมื่อตื่นขึ้นจึงให้คนไปหาแป้งฮุ่นบ๊อมารับประทาน   จนกระทั่งร่างกายของนางมีความสวยงามดุจเทพธิดาวันหนึ่งในขณะที่นางฮ่อสีเดินเล่นมาจนถึงชายหาดริมแม่น้ำหุ้นห้อเกย   นางก็ได้พบหลีทิก๊วยและน่าไช่ฮั้วนั่งสนทนาธรรมกันอยู่ที่ศาลา   นางจึงเข้าไปกราบขอร่วมฟังการสนทนาธรรมด้วย   เนื่องจากนางมีใจฝักใฝ่ในพระธรรมอยู่แล้วจึงได้มอบตัวเป็นศิษย์หลีทิก๊วยได้มอบคัมภีร์วิชาเซียนให้กับนางได้ใช้เป็นแนวทางในการฝึกปฏิบัติบำเพ็ญตบะ   หลังจากที่นางได้เรียนวิชาเซียนจบแล้วจึงบอกบิดามารดาว่าต่อไปจะต้องไปเป็นเซียน   ต่อมาในคืนวันเพ็ญเดือนหกขณะที่นางนั่งสวดมนต์อยู่ก็แว่วเสียงดุริยางค์สังคีตล่องลอยมาจากอากาศ   นางก็ทราบได้ทันทีว่าหลีทิก๊วยมารับไปเป็นเซียน   นางจึงรีบปลุกบิดามารดาให้ลุกขึ้น แล้วจุดธูปบูชาเซียนจากนั้นนางก็ร่ำลาบิดามารดา   และบอกว่าหลีทิก๊วยมารับไปเป็นเซียน  เมื่อหลีทิก๊วยขี่เมฆล่องลอยมาถึงก็บอกให้นางฮ่อสีเสกคัมภีร์ให้เป็นนกกระเรียน ขึ้นขี่นกกระเรียนตามหลีทิก๊วยไป   เมื่อถึงเขาฮั่วซัวหลีเล่ากุนอาจารย์ใหญ่ก็ออกมาต้อนรับ และจัดให้เป็นเซียนองค์ที่หก   ผู้ใดปรารถนาให้ตนมีอายุยืนนาน   มีรูปร่างสวยงาม   มีสติปัญญาดี   พึงจุดธูปเทียนบูชา   และอธิษฐานถึงเซียนฮ่อเซียนโกว