เซียนองค์ที่ 8 เช่าก๊กกู๋

Print
Category: God Of TKNT
Published Date
Written by กู้ภัย 14 Hits: 5092

เซียนองค์ที่ 8 เช่าก๊กกู๋

TKC

     เช่าก๊กกู๋ หรือ พระมาตุลาเฉา เกิดในสมัยราชวงศ์ซ้อง เป็นน้องชายของพระนางเช่าสีฮองไทเฮาเช่าก๊กกู๋เป็นคนที่มีความประพฤติดีงาม ส่วนน้องชายของเช่าก๊กกู๋ชื่อเช่ายี่เป็นคนเกเร เที่ยวลักขโมยและข่มเหงชาวบ้านเพราะถือตัวว่าเป็นน้องชายของฮองไทเฮาเช่าก๊กกู๋พยายามสั่งสอนว่ากล่าวก็ไม่เชื่อฟังเช่าก๊กกู๋จึงคิดจะหลีกหนีไปเสีย ประกอบกับมีใจฝักใฝ่พระธรรมอยู่แล้วจึงได้ทูลลาฮองไทเฮาออกท่องเที่ยวตามป่าเขาและบำเพ็ญตบะอยู่ตามถ้ำฝ่ายอาจารย์หลีเล่ากุนเล็งญาณรู้ว่าเช่าก๊กกู๋บำเพ็ญตบะอยู่ในถ้ำหลายปีแล้ว ควรเชิญมาเป็นเซียนเพื่อให้ครบแปดองค์ จึงให้ฮั่นเจ็งหลีและลื่อท่งปินไปรับเช่าก๊กกู๋ พร้อมกับเชิญหลีทิก๊วย เตียกั๊วเล้า น่าไช่ฮั้ว ฮ่อเซียนโกวและฮั่นเซียงจือให้มาประชุมพร้อมกันเพื่อคอยต้อนรับเช่าก๊กกู๋ในขณะที่หลีเล่ากุนกับเซียนทั้งปวงกำลังประชุมกันอยู่ที่เขาฮั่วซัวนั้นฮั่นเจ็งหลีกับลื่อทงปินได้พาเช่าก๊กกู๋มาถึงเซียนทั้งปวงจึงพากันออกมาต้อนรับ หลีเล่ากุนได้กล่าวว่าถึงแม้เช่าก๊กกู๋จะเป็นเชื้อพระวงศ์พรั่งพร้อมด้วยวาสนาและทรัพย์สมบัติยังสู้สละความสุขสบายมาถือสันโดษบำเพ็ญตบะจึงสมควรได้เป็นเซียนองค์ที่แปดผู้ใดปรารถนามิให้ภูตผี พาลมากล้ำกลายรบกวน พึงจุดธูปบูชา และให้อธิษฐานถึงเซียนเช่าก๊กกู๋